Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Gegevens United Bull Traders

United Bull Traders

Registratie nummer

contactpersoon voor privacy-zaken is: dhr.G.G.Haisma

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website www.unitedbulltraders.com

In deze privacyverklaring noemen we onszelf "United Bull Traders", "ons", "we", "we" of "onze". In deze privacyverklaring verwijst de term "betrokkene" naar de persoon wiens persoonsgegevens we verwerken.

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt tijdens de. bezoek onze website permanent op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Dit geeft ons inzicht in de manier en hoe vaak je de website gebruikt. Verderop kunnen we de website indien nodig aanpassen zodat deze optimaal werkt. U kunt cookies verwijderen via uw internetbrowser. U kunt ook instellen dat cookies via uw internetbrowser standaard worden geweigerd.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Statistische cookies, waaronder Google Analytics (verzamelen en analyseren van statistieken). Hierdoor zijn er geen of kleine gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers. Wij verwerken dit geen volledige IP-adressen en geen volledige IP-adressen of andere gegevens die door Google worden gedeeld. Deze cookies worden 12 maanden bewaard. Marketing cookies. Deze cookies worden 12 maanden bewaard.

Persoonsgegevens

a. Algemeen en doelen

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.

Het eerste doel is het verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten of geïnteresseerde partijen die hun (contactgegevens) gegevens achterlaten op onze website. Deze informatie ontvangen wij wanneer iemand via onze website via de 'contact'-pagina het contactformulier invult. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen met deze persoon. Dit doen wij op basis van "uitvoeringsovereenkomst". Het tweede doel is om de persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers te verwerken om de afspraken die we met hen hebben na te komen. We moeten immers contact onderhouden met onze klanten en leveranciers, met hen een overeenkomst sluiten en uitvoeren. Het derde doel is marketing en het optimaal functioneren van onze website. We gebruiken cookies op onze website (zie Cookies). Dit doen wij op basis van "gerechtvaardigd belang".

b. Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we verwerken zijn:

Van onze klanten:

naam, adres, woonplaats telefoonnummer, e-mailadres

Van onze members:

naam, adres, plaats

contactpersonen

IBAN nummer

BTW nummer

KvK-nummer

financial, invoice, and payment information related to contracts

From our website visitors:

IP-adres, cookie ID en surfgedrag.

c. Verstrekking aan derden.

Persoonsgegevens van onze klanten verstrekken wij alleen aan anderen dan de bij de overeenkomst betrokkenen, voor zover dat nodig is in het kader van onder a genoemde doelen. Deze derden verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van United Bull Traders. Voorts verstrekken wij persoonsgegevens aan derden wanneer wij hiertoe worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Wij hebben de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

d. Hosting en dienstverleners.

We gebruiken software die door een of meer wordt geleverd om persoonsgegevens te verwerken wordt ter beschikking gesteld aan derden en waarvoor zij ondersteunende diensten verlenen. We maken ook gebruik van ICT-dienstverleners. Het is mogelijk dat deze entiteiten (vaak voor beperkte) duur) toegang hebben tot persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen op een computer opgeslagen en in verschillende softwaretoepassingen in de cloud.

e. Termijnen. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende perioden:

Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren wij 6 jaar. Gegevens die wij via de website-pagina “contact” ontvangen, worden verwijderd indien en zodra duidelijk is dat de daaruit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden. Wij hanteren de termijnen die de Belastingdienst hanteert voor belastinginformatie. Een bewaartermijn staat ook vermeld onder het kopje "Cookies". We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig.

f. Van wie ontvangen wij persoonsgegevens

We ontvangen persoonsgegevens via onze website (via “contact ”) En van onze (potentiële) klanten en leveranciers.

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt in een beveiligde omgeving en binnen de Europese Unie opgeslagen. Hiervoor hebben we op verschillende niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij Evalueer periodiek het beveiligingsniveau en pas indien nodig ons beveiligingsbeleid aan.

Rechten van betrokkenen

The person whose personal data we process (the data subject) has in accordance with the General Data Protection Regulation various rights. Briefly, it concerns the following.

Informatie en toegang: u kunt toegang vragen tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en we vertellen u graag hoe en waarom we de betreffende persoonsgegevens gebruiken. Correctie: als we onjuiste informatie over u hebben, zullen we deze aanpassen op je aanvraag.

Oblivion

wij zijn verplicht om dit op uw verzoek te doen om uw persoonsgegevens te verwijderen persoonlijke gegevens verwijderen. Mogelijk zijn wij voor bepaalde doeleinden vereist enkele persoonlijke gegevens opslaan. Beperking: vindt u dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan u kunt ons verzoeken de verwerking te beperken. Bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De exacte inhoud van deze rechten en eventuele beperkingen daarvan worden uiteengezet in de Algemene verordening gegevensbescherming. We houden ons aan wat daar staat deze rechten.

Klacht

Als u van mening bent dat uw privacyrechten zijn geschonden, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken

Indien er inbreuk is gemaakt op persoonsgegevens, zullen wij dit zonder onredelijke vertraging melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het inbreuk in persoonsgegevens een risico vormt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Als het inbreuk in persoonsgegevens een hoog risico vormt voor de rechten en vrijheden van individuen, zullen wij de betrokkene onmiddellijk op de hoogte stellen van het inbreuk in verband met persoonsgegevens.

Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 februari 2020.